Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť KOVODEKOR s.r.o., IČO: 51824086, so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, ďalej len Kovodekor, chráni a rešpektuje osobné údaje každého klienta a návštevníka našich webových stránok.

Kovodekor zhromažďuje, spracúva a používa osobné údaje v súlade s GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) a platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Kovodekor zhromažďuje len tie osobné údaje, na spracovanie a používanie ktorých má dobrovoľný súhlas dotknutej osoby. Vyjadrením súhlasu používateľ súčasne akceptuje nasledovné podmienky spracovania osobných údajov:

– Navštívením našich internetových stránok sa niektoré údaje ukladajú automaticky (IP adresa, meno poskytovateľa internetového pripojenia, operačný systém zariadenia, na ktorom ste otvorili naše stránky, verzia softvéru Vášho prehliadača, internetové stránky, ktoré ste použili na otvorenie našich stránok). Tieto údaje sú anonymné a nevzťahujú sa konkrétnu osobu.

– Vyplnením a odoslaním kontaktného formulára na našich stránkach nám dobrovoľne poskytujete osobné údaje (meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo) a zároveň informácie o podstránkach, ktoré ste navštívili pred odoslaním kontaktného formulára a stránke, ktorú ste navštívili bezprostredne pred navštívením našej stránky. Vaše osobné údaje spracúvame, používame a prevádzame tretím stranám výhradne v rámci GDPR a platnej legislatívy Slovenskej republiky. Zozbierané osobné údaje poskytujeme výhradne na základe súdneho rozhodnutia alebo iného rozhodnutia verejnej moci.

Kovodekor uchováva osobné údaje v bezpečí a vykonáva opatrenia, aby sa predišlo ich pozmeneniu, strate a zneužitiu. Zmluvní partneri a zamestnanci, ktorí majú prístup k osobným údajom, sú poučení a zaviazaní k mlčanlivosti a využívaniu menovaných údajov výhradne na poskytovanie služieb v mene spoločnosti Kovodekor.

Kovodekor využíva na spracovanie údajov aplikácie tretích strán, ktoré majú rovnakú alebo vyššiu úroveň ochrany osobných údajov ako popisuje tento dokument.

Internetové stránky spoločnosti Kovodekor zhromažďujú, uchovávajú a používajú súbory cookies na optimalizáciu webových stránok a marketingové účely. Tieto anonymné súbory používame v rámci služby Google Analytics (a ďalších analytických a marketingových produktov spoločnosti Google) a na poskytovanie cielenej reklamy v službách Google Ads a Facebook.
Nastavenia cookies môžete zmeniť vo Vašom prehliadači. Podrobnejšie informácie o cookies a ich správe nájdete na týchto odkazoch: GoogleAboutCookies.org (EN).

Svoj súhlas so spracovaním a využívaním osobných údajov môžete odvolať kedykoľvek: 1.) e-mailom na info@kovodekor.sk alebo 2.) listom na KOVODEKOR s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava. Spoločnosť Kovodekor následne všetky Vaše osobné údaje zlikviduje v zákonnej lehote podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky. Rovnako máte právo vyžiadať si údaje, ktoré o Vás Kovodekor zhromažďuje.

Kovodekor

Všetky prípadné zmeny v horeuvedených podmienkach zverejníme na týchto internetových stránkach.

KOVODEKOR s.r.o.
Reca 351
925 26 Reca

0940 711 224
0911 354 416
info@kovodekor.sk