/HALY A KONŠTRUKCIE

Montované haly, sklady a oceľové konštrukcie.

Rozšírte svoje výrobné a skladovacie priestory rýchlo a jednoducho. Montované haly majú široké využitie a s ohľadom na cenu, rýchlosť dodania a využiteľnosť  nemajú v súčasnosti na trhu konkurenciu.

Ponúkané služby

 • priemyselné haly na kľúč
 • konštrukcie oceľových hál
 • rekonštrukcie a dostavba hál
 • opláštenie trapézovým plechom
 • opláštenie sendvičovými panelmi
 • chladiarenské a mraziarenské objekty 
 • zastrešenia, prístrešky a markízy
 • sklady
 • schody a zábradlia
 • lávky a mostíky
ocelova-hala

Montované haly

V súčasnosti predstavujú montované oceľové haly jedno z najefektívnejších a najvyužívanejších riešení na zastrešenie väčších plôch. Najčastejšie sa tento typ stavby využíva na stavbu výrobných hál, skladových priestorov či administratívnych budov. Sú vhodnou voľbou aj pre realizáciu športových hál, predajní a multifunkčných priestorov.
Vďaka technickým parametrom používaných materiálov majú takéto objekty dlhú životnosť a dobré tepelnoizolačné vlastnosti. To ich stavia do výhodnej konkurenčnej pozície oproti „klasickým“ stavbám.

Hlavné výhody

 • nižšie obstarávacie náklady
 • rýchla realizácia
 • ľahká konštrukcia
 • dobré tepelnoizolačné vlastnosti
 • nízke náklady na údržbu
 • nízke prevádzkové náklady
 • pevnosť, stabilita a bezpečnosť
 • široké využitie

Vytvoreniu objednávky predchádza konzultácia, počas ktorej sa oboznámime s požiadavkami klienta a preberieme možné riešenia.

– Vypracovanie projektu zahŕňa:

– posúdenie lokality, podložia, poveternostných podmienok,

– zapracovanie osobitých požiadaviek, vzhľadom na účel stavby,

 – presný výpočet rozmerov a počtu jednotlivých prvkov konštrukcie.

– Vytvorenie výrobnej dokumentácie (na základe projektovej dokumentácie).

– Výroba jednotlivých komponentov konštrukcie a následná kontrola presnosti.

– úprava pozemku (ak je potrebná)

– príprava ukotvenia konštrukcie

– montáž oceľovej konštrukcie

– Montáž priamo na mieste je vzhľadom na značnú mieru prefabrikácie pomerne rýchla. Jednotlivé komponenty konštrukcie sú presne narezané, predvŕtané a označené už počas výroby. Na mieste sú následne spájané skrutkami. Takýto postup zabezpečuje vysokú efektivitu a časovú úsporu pri realizácii.

– montáž strešnej krytiny

– trapézový plech alebo tepelnoizolačné sendvičové panely

– príprava na osadenie strešných okien / svetlíkov (v závislosti od projektu)

– montáž opláštenia

– trapézový plech alebo tepelnoizolačné sendvičové panely

– príprava na osadenie okien, dverí a brán (v závislosti od projektu)

– montáž ďalších prvkov

– osadenie okien, svetlíkov, dverí, brán

– osadenie ďalších komponentov (podľa projektu)

– Odovzdanie stavby objednávateľovi.

Rekonštrukcia, opláštenie, zastrešenie

Zabezpečujeme rekonštrukcie oceľových konštrukcií, ktorých technický stav nie je vyhovujúci. Najčastejšie ide o demontáž starej krytiny a opláštenia, nátery a ďalšie nevyhnutné úpravy. Následne prebieha montáž novej krytiny / opláštenia z trapézového plechu alebo tepelnoizolačných panelov, ktoré znížia náklady na energie. V súčasnosti sú plechy a panely dodávané v širokom spektre farebných odtieňov, vďaka čomu získate spolu so zlepšením technických vlastností stavby aj možnosť upraviť jej vzhľad.
Dôvodom na rekonštrukciu nemusí byť len zlý technický stav objektu. V mnohých prípadoch je dôvodom na rekonštrukciu nedostatočná veľkosť súčasných priestorov či zastaraný vzhľad. Počas rekonštrukcie vtedy dochádza k úpravám konštrukcie – rozšírenie, predĺženie, zvýšenie, či výmena nevyhovujúcich častí opláštenia / krytiny.